Väntar kull 23-24 mars 2013

 

Tillstånd för uppfödning:
Jag har beviljats tillstånd enligt §16 djurskyddslagen
2005-05-11 till att föda upp och sälja katter i Falu Kommun.